REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI NATIONALE DE SLABIT

“ROMANIA ARDE GRASIMEA”

 

Secţiunea 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI, ALTE PRECIZĂRI PRELIMINARE:

 • (1) Organizatorul campaniei este CURSURI RAW VEGAN SRL, cu sediul in Str. Bacanau, nr 15, sect 5, Bucuresti si are adresa de email hello@anca-alungulesei.ro. Compania este inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/686/2017, Codul Fiscal este 36955068 si are Contul IBAN RO98 INGB 0000 9999 0656 3040  deschis la Banca ING – Tineretului.

numită în cele ce urmează „ORGANIZATORUL”.

(2) Acest regulament oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile în România. Decizia de derulare a Campaniei, conform regulilor din prezentul Regulament oficial, este finală şi obligatorie pentru toţi participanţii care se înscriu în Campanie, numiţi în cele ce urmează “participanții”.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o asemenea potenţială modificare. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă pe paginina de Internet :

https://www.anca-alungulesei.ro/romania-arde-grasimea/

(4) Regulamentul este disponibil pentru orice solicitant în mod gratuit pe perioada de desfăşurare a Campaniei, pe pagina https://www.anca-alungulesei.ro dar şi prin solicitare scrisă trimisă prin mesaj privat pe pagină, prin email la adresa hello@anca-alungulesei.ro sau prin scrisoare recomandată trimisă pe adresa Organizatorului, Strada Bacanau, nr 15, sect 5, Bucuresti cu menţiunea: «pentru campania Romania Arde Grasimea ».

(5) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial.

(6) Participarea la prezenta Campanie nu presupune nicio taxă de participare sau vreun alt aport în bani; aceasta se face în mod gratuit pentru toţi participanţii ce îndeplinesc regulile de participare, pe toată durata campaniei.

(7) Prin înscrierea în campanie, participanții sunt de acord ca societatea CURSURI RAW VEGAN SRL să proceseze datele lor personale în scopuri statistice și pentru acțiuni de marketing direct și să primească materiale informative de la hello@anca-alungulesei.ro.

(8) Participantul poate revoca în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal printr-o notificare scrisă către hello@anca-alungulesei.ro sau prin e-mail la adresa Strada Bacanau, nr 15, sect 5, Bucuresti.


Secţiunea 2. TERITORIUL, LOGISTICA ŞI DURATA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI:  

(1) Campania este organizată exclusiv pe teritoriul României, se derulează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial și este organizată în perioada 03 ianuarie- 31 martie 2022.

(2) Premiile acordate în cadrul acestei campanii trebuie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar nu mai sunt datorate de către Organizator.


Secţiunea 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE:

(1) Campania se adresează tuturor persoanelor fizice majore, cetăţeni rezidenţi în România, care acceptă şi respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial.

(2) Nu pot participa la această campanie angajaţii societăţii CURSURI RAW VEGAN SRL precum şi membrii familiilor acestora.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricţionarea accesului de participare la această campanie persoanelor care încearcă să fraudeze. Orice persoană care încearcă să fraudeze va fi descalificată şi va pierde dreptul de a participa la campanie, pe toată durata de desfăşurare.

(4) Se înţelege prin tentativă de fraudă inclusiv crearea de conturi multiple şi înscrierea acestora în campanie.

(5) Participarea la această campanie presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.


Secţiunea 4. DESCRIEREA ŞI MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI:

(1) Campania se desfăşoară prin intermediul paginii oficiale : www.anca-alungulesei.

(2) Înscrierile în campanie se pot face oricând în etapa de concurs din intervalul 7 decembrie 2021-28 decembrie 2021 pe pagina : https://www.anca-alungulesei.ro/romania-arde-grasimea/ si pe pagina de facebook : https://www.facebook.com/groups/romania.arde.grasimea/

Înscrierile în campanie se vor face în mod automat prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii de către participanţi:

 1. Să se inscrie in concurs pe pagina campaniei : https://www.anca-alungulesei.ro/romania-arde-grasimea/
 2. Sa semneze acordul de cedare imagine anexa 1 la prezentul regulament
 3. Înscrierile în campanie se vor face exclusiv în intervalul menționat şi doar dacă se respectă regulile de participare.
 4. La finalul perioadei menționate, nu se vor mai putea face înscrieri. Orice înscriere în afara perioadei respective nu va fi considerată valabilă pentru selectia castigatorilor.

(4) Desemnarea câștigătorilor se va face prin analiza cererilor trimise catre Organizator, principalele criterii fiind :

 • numarul de kilograme
 • motivatia
 • istoricul de greutate a participantului
 • disponibilitatea de implicare in aceasta campania si de participarea la toate sesiunile din campanie (10 sesiuni de grup si 1 sesiune privata, 1 la 1 cu Anca Alungulesei)
 • selectarea participantilor va fi facuta in EXCLUSIVITATE de catre Anca Alungulesei.

 (5) Vor fi acordate în total 6  de premii pe durata întregii campanii.

 (8) În cazul în care vreuna dintre persoanele alese  nu va răspunde în termen de 3  zile calendaristice trimiţând toate datele de identificare, atunci se va desemna  o alta persoana  care trebuie să trimită datele pentru validare în termenul menționat anterior şi să îndeplinească toate condiţiile mai sus menţionate.

(9) La fel se va proceda şi în cazul în care participantul nu poate fi validat pentru că nu întruneşte condiţiile de participare la campanie conform prezentului regulament (de exemplu, nu poate participa la intalnirile saptamanale de grup).


Secţiunea 5. REGULI DE PARTICIPARE LA CAMPANIE:

(1) Nu se vor lua în considerare şi nu se vor califica în campanie acei participanţi care: NU respectă regulamentul şi regulile de înscriere în campanie,

 (2) Nu se vor lua în considerare acele acţiuni care nu se încadrează în condiţiile prevăzute în prezentul regulament.

(3) Disponibilitate de a impartasi atat progresul saptamanal cat si piedicile intampinate (poze, scurte videouri, zoom-uri de la intalnirile de grup, interviu pt emisiunea « Vorbeste Lumea » de pe Pro TV)

(4) Disponibilitatea de a avea aparitii tv in cadrul emisiunii Vorbeste Lumea, de pe PRO TV.

(5) Toate materialele foto + video sunt publice si vor putea fi folosite atat online pe www.anca-alungulesei.ro, www.psiho-dieta.com, pe site-ul protv.ro, in cadrul emisiunii VORBESTE LUMEA, de pe PRO TV, atat in timpul desfasurarii campaniei cat si ulterior, ca documentare pentru campaniile viitoare.

(6) Îşi dă expres acordul ca materialele video menționate, drepturile de imagine și orice materiale video realizate de către ORGANIZATOR în legătură cu concursul ce face obiectul prezentului contract să fi cesionate PRESTATORULUI cu titlu exclusiv, pentru toate teritoriile lumii, PRESTATORUL având, incluzând fără limitare dreptul exclusiv pentru: utilizarea, afișarea, expunerea, comercializarea, publicarea, dreptul de a reproduce integral sau parţial materialele, promovarea și distribuirea în orice format (inclusiv, fără limitare, televiziune, video, audio, internet, dispozitive și sisteme de comunicații mobile și electronice) şi în orice modalitate considerată oportună de către PRESTATOR.

 • Persoanele selectate vor participa, 1 data pe saptamana,  la sedinte saptamanale de grup;
 • 10 sesiuni de grup (saptamanal) care vor fi filmate si 1 sesiune 1 la 1 cu Anca Alungulesei;
 • Durata sesiunilor de grup: 2-3 ore;
 • In fiecare sesisune de grup, personele selectate vor primi consiliere pe partea de nutritie, meniu, plan alimentar, alimente recomandate
 • Recomandarile din program nu tin loc de vizita la medic si nici nu substitue tratament medicamentos
 • Persoanele selectate sunt de acord sa trimite poze si inregistrari video cu progresul inregistrat.
 • Saptamanal se face evaluarea si masurarea circumferintei anumitor zone specifice a corpului (cantarire si masurarea in centimetri a circumferintei corpului)
 • Ghid de pregatire pentru fiecare etapa din program: text + videouri
 • PLAN DE COACHING NUTRITIONAL
 • PLAN ALIMENTAR detaliat: Meniul saptamanal +Lista de cumparaturi + Retetar (propunere de retete) + Lista de alimente permise
 • La fiecare sedinta privata discutam despre progresele obtinute, dificultati intampinate si solutii;
 • Locaţie: programul se desfasoara online, pe platforma zoom dar si prin interviuri video pentr emisiunea Vorbeste Lumea de pe PRO TV.
 • Acest program nu GARANTEAZA slabirea unui nr X de kilograme pentru participant

Anca Alungulesei, in calitate de terapeut in terapii complementare si tehnician nutritionist, ofera pe site-ul www.anca-alungulesei.ro consiliere nutritionala dar nu actioneaza in calitate de medic nutritionist, nu practica medicina si nu este licentiat sa ofere recomandari medicale. Angajatii si/sau staff-ul CURSURI RAW VEGAN nu pot diagnostica sau oferi ajutor medical. Orice informatie de pe site-ul www.anca-alungulesei.ro nu poate fi interpretata ca substituient pentru evaluare medicala sau tratament.


Secţiunea 6. PREMIILE:

(1) În cadrul acestei campanii vor fi oferite 6 premii care constau in consiliere pe perioada a 10 saptamani in procesul de slabire.

 (2) Persoanele extrase și validate în cadrul acestei campanii NU au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau să il  cedeze altor persoane; dacă acestea doresc să renunţe la produs, atunci Organizatorul va dispune de produs conform intereselor sale.

 (3) Valoarea totală estimativă a produselor acordate în prezenta campanie este de 3.000 lei. Valoarea premiilor  oferite în prezenta campanie nu depăşesc suma de 600 de RON/ bucată. Acestea nu sunt subiect de impozit pe venit.


VII. CONFIDENŢIALITATE

 1. PARTICIPANTII se obligă să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi, să nu dezvăluie sub nicio formă şi prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informaţii rezultate din/în legătură cu aspectele confidenţiale aparţinând ORGANIZATORULUI.
 2. Obligaţia de confidenţialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menţine în sarcina PARTICIPANTULUI timp de 10 (zece) ani de la data încetării prezentului contract. Prin informatii confidentiale se intelege orice informatie apartinand ORGANIZATORULUI sau tertilor cu care ORGANIZATORUL are relatii de afaceri sau privind activitatea acestora si care este transmisa de catre PARTICIPANT in executarea campaniei si care se refera inclusiv dar nelimitat la:
 3. a) Planuri nutritionale si orice alte detalii despre campanie;
 4. b) Sistemul organizatoric, informational si de management al ORGANIZATORULUI;
 5. c) Informatii referitoare la numele clientilor si furnizorilor ORGANIZATORULUI, precum si orice alte informatii referitoare la datele tehnice, financiare, comerciale, indiferent daca in documentele respective figureaza sau nu cuvintele “confidential” ori “proprietate exclusiva”.
 6. PARTICIPANTUL declara si intelege ca va folosi informatiile confidentiale care le parvine pe parcursul executarii prezentei campanii numai in interesul si in scopul indeplinirii organizarii campaniei si se obliga sa nu le transmita tertilor, indiferent de motiv si indiferent de forma in care ar putea fi transmise.
 7. În cazul în care se dovedește că au încălcat obligația de confidențialitate, vor datora Beneficiarului penalități egale cu prejudiciul cauzat.
 8. Orice declaraţii sau interviuri, precum şi dezvăluirea oricăror informaţii către media în legatură cu cursul se poate face de BENEFICIAR numai cu acordul prealabil al ORGANIZATORULUI.
 9. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra campaniei, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de formare, în timpul procesului de formare sunt proprietatea exclusivă a ORGANIZATORULUI şi sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.


Secţiunea 7. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI:

(1) Campania poate înceta înainte de termen în cazul în care Organizatorul decide acest lucru, încetarea va deveni efectivă din momentul în care este anunţată.

(2) Campania poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului de a continua Campania. Situaţiilor avute în vedere de acest aliniat le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.

(3) În situaţiile avute în vedere în Secţiunea 7, Organizatorul nu are nicio obligaţie către Participanţi, cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute în prezentul regulament.


Secţiunea 8. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ:

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi Participanţi, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

(2) Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii sau imaginea Organizatorului.

(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat primirea de foloase necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

Secţiunea 9. RESPONSABILITATE:

(1) Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru: corectitudinea datelor înregistrate de participanţi pe pagina de https://www.anca-alungulesei.ro/romania-arde-grasimea/  sau pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participanţi în legătură cu această campanie (meniu zilnic de mese)

(2) Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defecţiuni tehnice ce apar independent de voinţa acestuia, defecţiuni care pot conduce la întreruperea funcţionării canalului de înscriere la campanie (https://www.anca-alungulesei.ro/romania-arde-grasimea/ În eventualitatea unei astfel de întreruperi, înscrierile se vor relua după remedierea defecţiunilor.

Secţiunea 10. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE:

(1) Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR„), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

(2) Organizatorul acţionează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților care se înscriu în Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate şi utilizate în contextul organizării şi desfăşurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.


Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 ( I ) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR şi interese legitime în conformitate cu art. 6 (1 ) (f) din GDPR):

 1. a) organizarea şi desfășurarea Campaniei şi acordarea premiilor persoanelor validate câștigătoare, utilizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor validate câștigătoare  în scopuri promoționale şi publicitare în legătură cu selecția şi anunțarea persoanelor extrase câștigătoare, transmiterea de comunicări comerciale, cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje şi alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);
 2. b) publicarea numelor persoanelor extrase câștigătoare şi a premiilor acordate (obligația legală a Organizatorului);
 3. c) soluţionarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea şi desfăşurarea Campaniei şi acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță şi/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize şi studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate şi succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);
 4. d) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislaţie (obligaţia legată a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-şi retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care persoanele extrase câștigătoare îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale şi publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe şi să primească premiile oferite.


Sursa şi destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

 • partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici / avocaţilor desemnați să acorde asistență pentru organizarea şi desfăşurarea Campaniei;
 • furnizori ai serviciilor aferente activităţilor de marketing – agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;
 • furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă,
 • autorităţi publice sau alte categorii de destinatari, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

 

Durata de păstrare a datelor

Păstrarea datelor cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripţie pentru acțiunile în justiţie). Cu privire la datele persoanelor validate câștigătoare pentru care există diverse obligații de raportare şi plată a taxelor şi impozitelor, aceste vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile.


Drepturile persoanelor vizate

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obţine de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum şi informaţii privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ştergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum şi contracost orice copii suplimentare;
 2. b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datele lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;
 3. c) Dreptul la ştergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ştergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate şi se prelucrează;
 • și-au retras consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • datele cu caracter personal trebuie şterse conform legislației relevante.
 1. d) Retragerea consimţământul şi dreptul de opoziţie: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimţământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum şi prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care ţin de situaţia lor specifică. 
 2. e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor în următoarele situații:
 • în cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite Operatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;
 • în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acţiune în instanţă;
 • în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.
 1. f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent şi care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu: în format CSV). Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmită datele cu caracter personal unei alte entităţi, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact: Email: hello@anca-alungulesei.ro Adresa de Corespondență: Strada Bacanau, nr 15, sect 5.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Adresa de Corespondență: Strada Bacanau, nr 15, sect 5, Bucuresti, Email: hello@anca-alungulesei.ro


Secţiunea 11. DISPOZIŢII FINALE:

(1) Prezentul regulament reprezintă un set de condiţii minimale pe care participanţii la campanie trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi eligibili şi pentru a participa la prezenta campanie.

(2) Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul regulament se vor soluţiona prin decizii ale Organizatorului, acestea fiind obligatorii pentru participanţi.

(3) Orice corespondenţă purtată pe platforma electronică în cadrul campaniei şi care este de natură să încalce sau să fie contradictorie cu prevederile Regulamentului oficial este considerată nulă şi neavenită, neputând avea caracter probant.

(4) Eventualele contestaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe adresa Organizatorului sau pe email la hello@anca-alungulesei.ro până la data la care acest regulament produce efecte. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

(5) Contestaţiile trebuie să fie făcute în scris şi să fie însoţite de documente care să justifice acest demers, în caz contrar Organizatorul le va respinge, fără vreo altă formalitate.

(6) După expirarea termenului de depunerea a contestaţiilor, aşa cum este precizat mai sus, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie, aceasta fiind considerată tardivă.

(7) Contestaţiile care respectă termenii şi condiţiile de mai sus vor primi un răspuns din partea Organizatorului în termen de 30 zile lucrătoare de la data trimiterii. Decizia Organizatorului va fi definitivă pentru contestatar.

 

PRIN INSCRIEREA IN CAMPANIE, DECLAR CA AM CITIT REGULAMENTUL, AM INTELES CONDITIILE DE PARTICIPARE  SI IMI EXPRIM ACORDUL PENTRU A MA INSCRIE SI A FI SELECTAT/A IN ACEASTA CAMPANIE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Privacy Policy Settings